حمایت خود را از “مهندس حمید رضا امیر حسنخانی ” اعلام کنید
15189

سوابق کاری

 • عضو هیئت مدیره و مدیرعامل گروه بین المللی SAP
 • موسس اولین کارخانه تولید صنایع الکترونیک در خراسان جنوبی «رئیس هیئت مدیره »
 • طراحی و راه اندازی بلیط الکترونیک استادیوم های ورزشی کشور با همکاری فدراسیون فوتبال
 • طراحی و راه اندازی اولین ناوگان مکانیزه دوچرخه عمومی در کشور «رئیس هیئت مدیره
 • مشاور تحقیق و توسعه بیمه آرمان
 • مشاور بانک ایران زمین
 • مدیر مسئول کانون تبلیغات اندیشه سازان
 • مدیر عامل شرکت امیم رایانه
 • رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی فرااسکان بهاران
 • رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو)
 • عضو هیئت مدیره بیمارستان بنت الهدی مشهد
 • عضو هیئت موسس کانون خیریه حمایت از بیماران دیالیزی
 • عضو هیئت موسس خیریه مولی الموحدین
 • مدیریت انفورماتیک موسسه مالی و اعتباری مو لی الموحدین
 • مشاور قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • معاون بانکداری الکترونیک بانک ایران زمین
 • عضو شورای سیاستگذاری ICECC 2012
 • عضو شورای ساماندهی تعاونی اعتبار بهمن ایثار
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید