حمایت خود را از “مهندس حمید رضا امیر حسنخانی ” اعلام کنید
15189

نظرات آقای حمیدرضا امیرحسنخانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی

نظرات آقای حمیدرضا امیرحسنخانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی

تلاش برای حفظ ارزش ها و سنت های حوزه های انتخاباتی و احیای صنایع دستی و بافت سنتی مناطق ییلاقی به عنوان میراث فرهنگی استان
• تلاش در جهت بستر سازی قانونی برای رفاه اجتماعی بوسیله وضع قوانین حمایتی مربوط به کار ، بیمه ، بازنشستگی و درمان و ارتقاء سطح معیشتی مردم خصوصاً اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه.
• تأکید بر قانونمندی و قانونگرایی در میان همه اقشار مختلف جامعه.
• تلاش برای بستر سازی در خصوص ارتقاء سطح سلامت جامعه از طرق: بهبود خدمات بهداشت عمومی ، توسعه درمان عمومی
• عنایت به گسترش فرهنگ دینی و نهادینه شدن فضایل اخلاقی در جامعه و پیگیری مبادلات فرهنگی با سایر کشورها با رویکرد حفظ هویت ملی واسلامی .
• تلاش برای ایجاد انضباط هر چه بیشتر اداری و فراهم آوردن زمینه های انجام امور مردم در ادارات و سازمانها در حداقل زمان و همچنین تاکید بر تکریم ارباب رجوع
• تأکید بر توسعه و گسترش NGO های بانوان با کارکرد های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی
• تلاش مستمر ومجدانه برای داشتن مجمع نمایندگانی فعال وکارآمددر دوره دهم مجلس شورای اسلامی ، چراکه نبود هماهنگی بین نمایندگان هراستانی موجب تضییع حقوق همان استان وتمامی حوزه های انتخابیه میگردد
• توجه به اصل مهم شایسته سالاری و پرهیز از تبارگرایی و توجه به اصل ثبات مدیریت کارآمد و ایجاد هماهنگی منطقی بین مدیران دستگاههای اجرایی همکار برای تحقق اصل تعامل و همکاری بین بخشی در شهرستان .
• تأکید بر اصلاح مقررات استخدامی و حذف قوانین هم عرض ، مقررات خنثی ، ناکارامد و تضییع کننده حقوق شاغلین (کارگران و کارمندان).
• تلاش در ارتقاء سطح امنیت در شهرستان های حوزه انتخاباتی و ایجاد راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم

  • 3 اسفند ماه 1394
  • منبع خبر:
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید