حمایت خود را از “مهندس حمید رضا امیر حسنخانی ” اعلام کنید
15189

دیدگاه های آقای حمیدرضا امیرحسنخانی در حوزه بانوان

دیدگاه های آقای حمیدرضا امیرحسنخانی در حوزه بانوان

نقش بسیار عظیم و غیر قابل انکار زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در توسعه همه جانبه بویژه در جامعه اسلامی با استناد به تعالیم ارزشمند و مقدس اسلامی باید بیش از پیش مورد تاکید و حمایت قرار گیرد. در این راستا برنامه های زیر مد نظر می باشد: • حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار و کم بضاعت و ایجاد رویه لازم جهت برخورداری از حقوق و بیمه و بازنشستگی با مزایای مکفی
• رفع تبعیض و ایجاد فرصتهای برابر در استخدام، پرداخت دستمزدها، آموزش های حرفه‌ای و ارتقای شغلی زنان
• بکارگیری زنان در مشاغل سرپرستی و مدیریتی متناسب با توانمندیهای آنان
• تلاش در جهت استقلال مالی زنان
• توسعه ویژه اماکن ورزشی و مراکز تفریحی و رفاهی ویژه بانوان
• تلاش در جهت توانمندسازی دختران و زنان روستایی با تأکید بر ارتقاء سطح دانش ، بینش و مهارت آنان از طریق : گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای ،‌ترویجی ، ایجاد کارگاههای کوچک تولیدی و مشاغل مولد
• حذف خشونت کلامی و رفتاری علیه زنان و تشکیل دادگاه ویژه جهت رسیدگی به شکایات زنان و ارتقای سطح امنیت بانوان در جامعه

  • 3 اسفند ماه 1394
  • منبع خبر:
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید